Eng

26

Засідання Вченої ради університету

25 травня 2022 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

На його початку було врочисто відзначено досягнення науково-педагогічних працівників. Із присвоєнням вчених звань Вчена рада привітала професора кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства, доктора технічних наук Інну Тюрікову, доцента кафедри педагогіки та суспільних наук, доктора педагогічних наук  Наталію Кононец, доцента кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, кандидата економічних наук Світлану Туль.

Левова частка питань, обговорюваних на засіданні, була присвячена розгляду результатів діяльності університету. Зокрема, директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, доцент Олена Гасій ґрунтовно систематизувала висновки, надані експертними групами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Галузевими експертними радами щодо п’яти освітніх програм для здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти. Приємно констатувати, що освітні програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг, «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології, «Туризм» спеціальності 242 Туризм, «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування  успішно акредитовані. З огляду на рекомендації експертних груп Вчена рада схвалила заходи для вдосконалення цих освітніх програм.

Жваво й конструктивно обговорено підготовлений Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти звіт за результатами опитування здобувачів вищої освіти  щодо рівня задоволеності освітніми послугами за дистанційними технологіями в умовах воєнного стану  у ІІ семестрі 2021–2022 навчального року. Осмислюючи відгуки студентів, ректор університету Олексій Нестуля вказав на виклики, які мусить гідно долати університетська спільнота разом з усією Україною. Нині, готуючи висококваліфікованих фахівців, особливо важливо діяти на засадах студентоцентризму й гуманізму, сприяти мотивації молоді до самоосвіти й саморозвитку, виявляти індивідуальний підхід до кожного. Результати опитування засвідчують, що студенти потребують не тільки майстерного викладання навчальних дисциплін, сучасного освітнього контенту, методичних інновацій, зростання обсягів практичної підготовки, а й особистісного спілкування з педагогами як учителями, наставниками, друзями.  Юнаки й дівчата щиро говорять про наші переваги і проблеми, тож будьмо вдячні за їхню небайдужість, непідробне прагнення змін. Відгуки студентів – це керівництво до роздумів та дій, які уможливлюють удосконалення процесів діяльності університету, заснованих на цінностях нашої академічної спільноти.

Реалії воєнного життя не можуть зупинити усталеної потреби дивитися вперед, бачити перспективи, гармонізувати наше освітнє середовище,  а найголовніше – вірити у нашу спільну перемогу!

Тож на засіданні Вченої ради затверджено Правила прийому до фахових коледжів ПУЕТ на 2022 рік,  освітні програми й навчальні плани спеціальностей 2022 року набору, робочі плани студентів усіх освітніх програм зі спеціальностей на 2022–2023 навчальний рік.

Вчена рада схвалила низку документів, які регламентують діяльність університету, з-поміж яких «Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу», «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти», «Положення про кваліфікаційну роботу», «Положення про курсову роботу (проєкт)», «Положення про порядок приймання, зберігання і знищення  курсових робіт (проєктів)», «Положення про запобігання випадкам академічного плагіату».

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи,  доцента Олександра Манжури, Вчена рада ухвалила рішення про атестацію аспірантів та надання академічних відпусток.  

Вчена рада підтримала кандидатури студентів на призначення іменних стипендій Правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2021–2022 навчального року та Полтавської міської ради на період з 01.03 по 01.09.2022 року. 

21
БІЛЬШЕ НОВИН