Eng

22

Знайомство з готелем Reikartz Gallery

Здобувачі першого рівня вищої освіти освітнього ступеню “бакалавр” спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, освітня програма “Готельно-ресторанна справа” та здобувачі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітньої кваліфікації молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи у рамках навчальної дисципліни “Університетська освіта” ознайомилися з готелем Reikartz Gallery.

БІЛЬШЕ НОВИН