Eng
142

11 квітня 2024 року відбулося розширене засідання Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу  заслухано й обговорено звіт ректора університету, д. і. н., професора Олексія Нестулі про досягнення цільових показників діяльності за 2019–2024 роки.

У своїй промові ректор підбив підсумки п’ятирічного перебування на посаді, ґрунтовно проаналізував основні складники діяльності очолюваного ним університету. Олексій Олексійович подякував університетській спільноті за найголовнішу чесноту кожного ПУЕТівця, яка виявилася у здобутках вишу в складні часи пандемії та воєнного стану, – небайдужість. Саме вона стала рушієм ідей і дій, які не просто забезпечили збереження університету як соціальної інституції, а й зробили його гуманітарним центром, у якому вирує життєствердна енергія добра та людяності.

«Війна показала, що ми незламні», – підкреслив ректор. Не тільки неперервність освітнього процесу й наукової та інноваційної діяльності, удосконалення дистанційних технологій навчання, успішність вступних кампаній, збереження фінансової стабільності, розвиток матеріально-технічної бази (заснування нових освітніх центрів, лабораторій, просторів, ремонти в навчальному корпусі й гуртожитках), а й реалізація низки важливих соціальних проєктів, допомога внутрішньо переміщеним особам, підтримка захисників і захисниць України, потужний волонтерський рух засвідчили нашу інституційну спроможність і перспективність.

Олексій Олексійович підкреслив, що завдяки небайдужості кожного члена університетської спільноти ПУЕТ була, є й буде територією демократії, рівності, партнерства та успіху на основі лідерської управлінської парадигми. Результати нашої згуртованої праці сприяють довірі й підтримці вітчизняних і закордонних партнерів.

Високо оцінили діяльність університету під орудою ректора Олексія Нестулі за 2019–2024 роки у своїх виступах проректорка з адміністративно-господарської роботи Наталія Соколенко, директорка Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко, директорка Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Тетяна Костишина. Проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Матвієнко висловив вдячність ректору за керівництво університетом, в якому «рух уперед – завжди на часі».  Члени Студентської ради університету Антон Філіпповський,  Діна Сичук та Максим Данилейко наголосили на студентоцентризмі, єдності та різнобічній підтримці здобувачів вищої освіти, які панують у ПУЕТ.

У розширеному засіданні Конференції трудового колективу університету взяла участь представниця Засновника університету, членкиня Правління Укркоопспілки, директорка Навчально-методичного центру «Укоопосвіта», к. е. н. Лідія Войнаш. Вона висловила вдячність колективу вишу на чолі з Олексієм Нестулею за вагомий внесок у розвиток вищої кооперативної освіти та накреслила  завдання подальшого розвитку університету.

Розширене засідання  Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі ухвалило визнати рівень досягнення цільових показників діяльності  ректора за 2019–2024 роки задовільним.

64
БІЛЬШЕ НОВИН