Eng

27

14.06-16.06.2021 р. студенти денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» успішно склали підсумкову атестацію

Вітаємо студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які 14.06-16.06.2021 р. успішно склали підсумкову атестацію зі спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит» та здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Бажаємо успіхів і подальшого професійного зростання.   Голова екзаменаційної комісії – в.о. головного бухгалтера ПНВП «Тех-трейд» Чижик Тетяна В’ячеславівна; Члени екзаменаційної комісії:   – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент Карпенко Євгенія Анатоліївна; – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент Любимов Микола Олександрович; – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент Мілька Алла Іванівна.

БІЛЬШЕ НОВИН