Eng
119

26 вересня 2023 року відбулося розширене засідання Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу  обговорено результати роботи університету за 2022–2023 навчальний рік, проаналізовано стан виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим комітетом Полтавського університету економіки і торгівлі та накреслено основні завдання з підвищення якості підготовки фахівців на 2023–2024 навчальний рік.

У своїй промові ректор, д. і. н., професор Олексій Нестуля підбив підсумки попереднього навчального року, акцентуючи на викликах, які здолала академічна спільнота в умовах воєнного стану. Він зазначив, що серед досягнень колективу – успішні акредитації освітніх програм, збереження контингенту здобувачів вищої освіти й ефективна профорієнтаційна робота, яка виразно позначилася на результатах вступної кампанії, активізація наукової діяльності викладачів і студентів, фінансова стабільність, десятки реалізованих волонтерських  ініціатив та ін. Важливо, що кожен із нас усвідомив: сповідувана в університеті лідерська управлінська парадигма передбачає діяльну відповідальність кожного члена колективу за те, що він робить на своєму місці. І надалі згуртованість, демократизм, людиноцентризм, доброчесність як складники Місії університету  мають реалізуватися в конкретних політиках та орієнтуватися на реалії України після перемоги. Модель майбутнього фахівця слід осмислювати та формувати вже нині, аби зберегти і примножити репутацію інноваційного університету, що дає якісну освіту та як  наукова, педагогічна та соціальна інституція посідає важливе місце в житті регіону й держави.  

Високо оцінили діяльність університету у 2023–2024 навчальному році у своїх виступах доцент кафедри менеджменту Валентин Власенко, завідувачка кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Олена Ольховська, завідувач відділу аспірантури та докторантури Тетяна Гудзь, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Алла Мілька, головний бухгалтер, в. о. начальника фінансово-економічного управління Світлана Зінчик, завідувач кафедри маркетингу Наталія Карпенко, голова Студентської ради Навчально-наукового інституту денної освіти Антон Філіпповський,  член Студентської ради університету Михайло Лапкун. Студентка Діна Сичук наголосила на атмосфері єдності та різнобічної підтримки здобувачів вищої освіти, яка панує в ПУЕТ: «Найважливіше те, що ми маємо голос і нас чують. Студенти  – повноправна частина університетської спільноти».

Розширене засідання  Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі ухвалило визнати задовільним рівень організації та управління освітньою, науковою, фінансово-господарською діяльністю університету у 2022–2023 навчальному році; протягом 2023–2024 навчального року спрямувати роботу ректорату, інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів на реалізацію Місії Полтавського університету економіки і торгівлі та політики у сфері якості, Стратегії розвитку університету на 2023–2027 роки,  Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету  та виконання умов колективного договору між ректоратом і профспілковим комітетом щодо соціального захисту працівників.

БІЛЬШЕ НОВИН