Eng
57

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. Секція «Педагогіка»

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка розпочали свою роботу члени журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України секції «Педагогіка».

Склад журі:

  • голова журі – Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Члени журі:

  • Нестуля Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі.
  • Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Сьогодні в учасників відбувається Постерний захист. Постер містить інформацію про мету, завдання, об‘єкт, предмет, результати дослідження, висновки.

Члени журі оцінюють постери за такими критеріями: дослідницький характер проєкту, доцільність та коректність використаних методів дослідженя, відповідність висновків (результатів) поставленим завданням, ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження, презентаційні навички: культура мовлення , вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність відповідей, відповідність постер вимогам.

Тримаємо освітній стрій!

Бажаємо успіхів нашим юним науковцям!

64
БІЛЬШЕ НОВИН