Eng

23

III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики»

Кафедра  бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі розпочала наукові заходи цього навчального року з обговорення та оприлюднення результатів наукових досліджень в обліково-аналітичній царині, провівши 5-6  жовтня 2021 року III Міжнародну науково-практичну інтернет-конференція «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики».  Захід був присвячений 60-річчю університету та 50-річчю  створення кафедри. Науковці долучилися до обговорення сучасних векторів розвитку системи бухгалтерського обліку та  підходів до вдосконалення методики обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в контексті концепції сталого розвитку. Автори зосереджувалися на напрямах вирішення проблем теорії, методології та практики обліку, аналізу та аудиту  в умовах глобальних викликів, застосування інноваційних інформаційних технологій, удосконалення фіскального адміністрування в Україні та внесли пропозиції щодо покращення процесу формування компетенцій нової генерації обліково-аналітичних працівників ,здатних створювати релевантну інформацію для організації, планування, мотивацію та контролю на підприємстві.

У роботі конференції брали участь представники закладів вищої освіти України з  Вінниці, Ірпіня, Івано-Фанківська, Житомира, Києва, Кропивницького, Кам’янець-Подільського, Львова,  Мукачево, Ніжина,  Сум, Харкова, Чернівців та зарубіжні колеги. До обговорення дискусійних питань практики долучилися аудитори, судові експерти,головні спеціалісти міських рад,спеціалісти науково-дослідних центрів. Учасниками конференції були як доктори та кандидати наук, так  і аспіранти та  магістранти.