Eng
32

Інститут вищої освіти НАПН України висловлює подяку персоналу та здобувачам ПУЕТ

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (НАПН) висловлює щиру подяку персоналу та здобувачам Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) за активну участь в опитуванні за анкетою «Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України». Опитування проводилося з 28 квітня по 15 травня 2023 року в рамках наукового дослідження на тему “Політика та механізми реалізації соціальної відповідальності ЗВО України в умовах війни та під час повоєнного відновлення країни” (2021-2023 роки, державний реєстраційний номер – 0122U200776).

Ми раді представити узагальнені результати соціологічного опитування, які викладені в аналітичній доповіді “Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України: результати соціологічного опитування”. Участь у цьому дослідженні взяли 2250 респондентів, серед яких керівники закладів вищої освіти, керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні та наукові працівники, студенти, аспіранти та докторанти з різних закладів вищої освіти України.

Сподіваємось, що отримані матеріали будуть корисними для розроблення, організації та впровадження у Вашому закладі заходів, спрямованих на розвиток соціальної відповідальності. Це сприятиме посиленню взаємодії університетів і суспільства, активному залученню університетських спільнот до розв’язання важливих проблем як всередині університету, так і за його межами. Застосування нових знань допоможе збільшити їх вплив на особистісний розвиток, інституційну стійкість, науково-технічний прогрес та соціально-економічний розвиток на місцевому, регіональному та національному рівнях, особливо в умовах повномасштабної російської військової агресії та під час повоєнного відновлення України як сильної європейської держави.

Також будемо вдячні за розміщення інформації про аналітичну доповідь “Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України: результати соціологічного опитування” (2023) на інформаційних та бібліотечних ресурсах Вашого закладу.

Детальніше з аналітичною доповіддю можна ознайомитися за посиланням: Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України: результати соціологічного опитування.

Всі публікації ІВО НАПН України доступні за посиланням: Публікації ІВО НАПН України