Eng
96

Навчання іноземців на підготовчому відділенні – важлива складова освітнього процесу в університеті

Основним завданням підготовчого відділення є здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України.

Пріоритетним напрямком роботи підготовчого відділення Полтавського університету економіки і торгівлі перш за все є мовна підготовка в обсягах, достатніх для навчання в закладах вищої освіти України. При цьому надзвичайно важливою вимогою є формування у іноземного студента мінімально необхідного лексичного запасу і професійних термінів українською мовою, без чого неможливе успішне навчання. Саме тому мовна підготовка складається з вивчення державної мови та трансформація її на подальше вивчення загальноосвітніх дисциплін та дисциплін спеціальності, що сприяє прискоренню адаптації іноземців до умов перебування в Україні; формування поваги до України, до її історії, культури та традицій.

Слухачі-іноземці підготовчого відділення опановують українську мову, ознайомлюються з українською культурою та звичаями. У 2023-2024 навчальному році слухачами підготовчого відділення є вихідці з різних країн, зокрема, з Індії та Туреччини. Для слухачів з Індії незвичною і дуже холодною була погода, але дуже теплим є ставлення до них українців, безпосередньо університетської спільноти.

Навчання іноземців на підготовчому відділенні проходить з активним використанням ітерактивних методів навчання. Під час занять слухачі стають не об’єктом, а суб’єктом навчання, вони відчувають себе активними учасниками подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, сприяє його ефективності. Слухачі-іноземці не тільки охоче опановують ази правопису, вимови, а й з допомогою викладача та працівників Навчально-наукового інституту міжнародної освіти активно застосовують набуті знання, уміння та навички.

З чого іноземці починають вивчати українську?

Оскільки іноземці приходять до нас з «нульовим» рівнем української мови, тобто вони не знають алфавіт, то ми починаємо з вивчення букв. Перші заняття іноземні слухачі навчаються читати, далі – при вивченні намагаємось максимально охопити граматику і структуру української мови.

Навчання проходить у формі розвиваючих ігор, першочергове вивчення слів, що постійно вживаються на побутовому рівні, наприклад, таких як продукти харчування та їжа, назви частин тіла.

Зокрема, іноземців знайомлять з українською літературою, але розпочинають це робити з українських народних казок, бо у казках простіша лексика, їх легше зрозуміти, оскільки на початкових етапах іноземцям важко охопити літературну мову і повноцінно зрозуміти усі літературні твори. Навчають іноземців також культури мовлення, а ще знайомлять з українськими традиціями та звичаями.

І, беззаперечно, після закінчення підготовчого відділення чекаємо усіх слухачів в лавах студентів першого курсу нашого Полтавського університету економіки і торгівлі.

64
БІЛЬШЕ НОВИН