Eng

34

Навчання на курсах підвищення кваліфікації МІПК

У період із 17 по 21 січня 2022 року працівники закладів освіти пройшли навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за навчальними програмами «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.», «Удосконалення майстерності викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання», «Інноваційні методики навчання», автором яких є доктор педагогічних наук, директор навчально-наукового інституту лідерства Нестуля Світлана Іванівна.

Основна мета курсів підвищення кваліфікації полягає в удосконаленні професійної підготовки, формуванні потреб професійного розвитку, підвищення професійної культури та педагогічної майстерності на умовах засвоєння технологій самоорганізації педагогічної діяльності.

Під час вебінару слухачі обговорювали теми, які сприятимуть підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників. Слухачам запропоновано активні методи й техніки інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного підходів, що формують креативність і творче мислення педагогів у системі їх професійного зростання й розвитку для ефективної реалізації освітнього процесу.

Після навчання слухачі курсів підвищення кваліфікації отримали сертифікати.

65
БІЛЬШЕ НОВИН