Eng

29

Навчання на курсах підвищення кваліфікації МІПК

У період із 06 по 10 вересня 2021 року відбулося навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, автором яких є доктор педагогічних наук, директор Навчально-наукового інституту лідерства Нестуля Світлана Іванівна.

Протягом навчання слухачі опрацювали матеріали згідно з обраними програмами курсів підвищення кваліфікації, а саме:

– «Удосконалення майстерності викладача під час застосування інтерактивних методів навчання»;

– «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника»;

– «Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь»;

– «Інноваційні методики навчання»;

– «Інноваційні технології навчання у вищій школі».

Основною метою цих курсів є розвиток у слухачів професійної компетентності щодо фахових методик та інноваційних технологій використання, моделювання й конструювання інтерактивних методів навчання, використання інформаційно-комунікативних і цифрових компетентностей.

Під час вебінару слухачі ставили запитання та обговорювали теми, які сприятимуть підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників. Слухачам було запропоновано активні методи й техніки інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного підходів, що формують креативність і творче мислення педагогів у системі їх професійного зростання та розвитку для ефективної реалізації освітнього процесу.

24
БІЛЬШЕ НОВИН