Eng

33

ННІЛ. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

29.11.21 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину» за ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Національного фонду досліджень України.

З вітальним словом до учасників звернулися  Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член  (академік) НАН і НАПН України, Президент товариства «Знання» України Василь Григорович Кремень,  кандидат філологічних наук, виконавчий директор Національного фонду досліджень України Ольга Олександрівна Полоцька,  директор Інституту справ педагогічних Краківського педагогічного університету, професор  Норберт Пікута, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О, доктор історичних наук, професор Олексій Олексійович Нестуля.

Пленарне засідання відкрили та виступили з доповідями Лариса Борисівна Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, виконавець проекту та Олена Григорівна Коваленко, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна, керівник проекту «Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину».

Полтавський університет економіки і торгівлі на пленарному засіданні з доповіддю «Технології підтримки літніх людей у період карантину» представила Світлана Іванівна Нестуля доктор педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту лідерства.  

24
БІЛЬШЕ НОВИН