Eng

22

Особливості банківського маркетингу

З’ясовували особливості оцінки конкурентної позиції банку та визначення оптимальних конкурентних стратегій для банків України, що знаходяться у різних фазах їх розвитку, у тому числі основні фактори, які вплинули на зайняття Приватбанком лідируючих позицій на ринку банківських послуг на лекції за темою “Особливості банківського маркетингу” доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  17.11.2020 року з навчальної дисципліни “Банківська справа”.

17.11.2020 також оцінювали обсяг і структуру грошової маси та грошової бази, визначали скільки ж грошей об’єктивно необхідно країні для забезпечення безінфляційного обігу  на практичному занятті Прасолової С.П. зі студентами групи  ОАб-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Фінанси, гроші та кредит”.

БІЛЬШЕ НОВИН