Eng

23

Під час відкриття школи студентського активу «Лідер УМСА» доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (ПУЕТ). С. І. Нестуля, презентувала навчально-методичну літературу з розвитку лідерських якостей

29 січня у стінах Української медичної стоматологічної академії відбулося офіційне відкриття школи студентського активу «Лідер УМСА», яка створена за ініціативи ректора академії професора Вячеслава Ждана

У її відкритті взяли участь проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,  проф.  В. І. Похилько, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради О. М. Бабенко, депутат Полтавської міської ради, директор Навчально-наукового Інституту лідерства, доцент С. І. Нестуля, голова студентської ради Полтавського університету економіки і торгівлі М. Негода та молодіжні організації м.Полтава.

Професор В. І. Похилько, виступаючи перед студентськими лідерами, зупинився на важливості створення кадрового потенціалу для студентського самоврядування. Дуже важливо зберегти досвід поколінь, примножувати та розвивати органи студентського самоврядування УМСА: студпарламент, студпрофком та волонтерський загін «Єдність». Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (ПУЕТ). С. І. Нестуля, презентувала присутнім навчально-методичну літературу з розвитку лідерських якостей та зазначила: «Лідер УМСА» – гарне середовище для формування нових лідерів, і тому студенти повинні якнайбільше використати можливість працювати, діяти та формувати себе як лідери в цій успішній тріаді. Отже, лідерство виховує в усіх напрямах, незалежно від професій, конкурентоспроможну особистість в усіх сферах життя.

Куратор, к.мед.н. А. О. Микитенко окреслив головні завдання школи студентського активу «Лідер УМСА». Школа спрямована на підвищення рівня самоорганізації студентського середовища, упровадження нових технологій роботи з молоддю, покликана розвивати соціальну активність і лідерські якості студентів, оволодівати основними формами й методами роботи студентських лідерів, необхідними теоретичними знаннями та практичним досвідом керівної й колегіальної діяльності, розвивати студентські ініціативи і проекти, спрямовані на інтелектуальний, моральний, творчий, професійний і фізичний розвиток молоді, поліпшення якості студентського життя в академії, ознайомлювати студентський актив із державною молодіжною політикою, формувати професійні та загальнокультурні компетенції випускників академії, популяризувати діяльність органів студентського самоврядування академії.

24
БІЛЬШЕ НОВИН