Eng

74

Продовжуємо удосконалювати процес підготовки магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»: лідерство і дидактика

11-12 листопада 2021 року гарант магістерської освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»), професор кафедри педагогіки та суспільних наук, д. пед.н., доцент Нестуля С.І., член проєктної групи, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед.н. Кононец Н.В. взяли участь у Х міжнародній науково-практичній конференції «SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY» (Ottawa, Canada).

Світлана Нестуля виступила з доповіддю «Лідерські якості успішного освітнього менеджера у вищій школі», у якій підкреслила, що нині розвиток вітчизняної вищої освіти висуває перед освітнім менеджментом нові вимоги до керівників закладів вищої освіти та їх структурних підрозділів – керівників з високим рівнем професійно-управлінської та лідерської компетентностей, конкурентноспроможних на ринку освітніх послуг, здатних згуртовувати науково-педагогічний колектив та спрямовувати його на досягнення важливих цілей, надихати на успішну освітню діяльність, викликати довіру колективу до повноважень керівника. Важливим складником лідерської компетентності освітнього менеджера є особистісний компонент, який відбиває лідерські якості особистості керівників закладів вищої освіти.

Наталія Кононец у своїй доповіді «Сценарна реалізація принципу мультимедійності при створенні цифрового навчального контенту» наголосила, що створення цифрового навчального контенту (навчально-методичні комплекси, цифрові конспекти лекцій, підручники й посібники, методичні рекомендації цифрового формату, дистанційні курси й інші цифрові освітні ресурси тощо) в умовах цифровізації освітнього процесу й онлайн-навчання базується на принципі мультимедійності – одночасного використання декількох каналів інформації у середовищі таких ресурсів. У своїй доповіді вона висвітлила різні сценарії, які дозволяють створити сучасний цифровий освітній ресурс для якісного онлайнового навчання.

24
БІЛЬШЕ НОВИН