Eng
33

Принцип автономного навчання як ключовий принцип реалізації ресурсно-орієнтованого навчання дисципліни «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи»

16-17 листопада 2021 року доцентка кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор педагогічних наук Кононец Наталія Василівна, членкиня громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст».

На онлайн-пленарному засіданні вона виступила з доповіддю на тему «Принцип автономного навчання як ключовий принцип реалізації ресурсно-орієнтованого навчання дисципліни «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи»», у ході якої висвітлила суть та механізми інтеграції принципу в навчання дисципліни «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи», завдяки якому викладач сприяє розвитку таких умінь: студенти можуть робити особистий вибір завдань, проєктів, дидактичних ресурсів (форми навчання, методи засвоєння знань, зручні й доступні засоби навчання), це початковий крок до «автономного навчання»; студенти обирають комунікативні стратегії, які вони будуть використовувати для досягнення своєї дидактичної мети; студенти можуть приймати далекосяжніші рішення щодо мети, висловлювань та стратегій (наприклад, у творчій рольовій грі, вирішенні проблем та дискусіях); студенти обирають та формують особистий контекст для виконання завдання, наприклад для презентацій та проєктів; студенти можуть приймати рішення у сферах, які традиційно належали викладачеві, наприклад, про дидактичні ресурси та вибір завдань; студенти беруть участь у визначенні характеру та реалізації особистого навчального плану (реалізація індивідуальної траєкторії навчання); студенти використовують принципи тайм-менеджменту самостійно в ситуаціях неформальної освіти.

БІЛЬШЕ НОВИН