Eng

27

ПУЕТ провів опитування студентів, щодо навчання та життя в університеті

Тому ми раді поділитися нею з вами! 95% студентів ОП “Туризм” назвали веб-сайт як основним джерелом інформації щодо графіків освітнього процесу. 38% студентів ОП “Туризм” плідно поєднують навчання з роботою за фахом. 92 % студентів ОП «Харчові технології та інженерія» при обранні закладу освіти знову б обрали ПУЕТ. 92% студентів ОП «УПЕП» стверджують, що університет повною мірою забезпечує формування фахових компетентностей. 99,6% студентів ОП “Менеджмент” задоволені дистанційними курсами. 90% студентів ОП «Облік і аудит» оцінили співвідношення аудиторної та самостійної роботи як оптимальне. 98% студентів ОП “Філологія” відзначають наявність вільного вибору як перевагу ПУЕТ. 95,6% студентів ОП «Економічна кібернетика» вважають методи викладання і навчання ефективні.  92% студентів ОП “Маркетинг” та “Комп’ютерні науки” радять ПУЕТ за своїми освітніми програмами. 99,3% студентів ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»  відзначають актуальність навчальних дисциплін.

БІЛЬШЕ НОВИН