Eng

19

Розширене засідання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту разом із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами

02 лютого 2021 року – проводимо розширене засідання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту разом із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами!

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики. Одним з ключових завдань такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових освітніх програм для підвищення якості підготовки сучасного фахівця у сфері обліку і аудиту.

Тому, після проведення анонімного опитування студентів та роботодавців, яке тривало протягом грудня 2020 року – січня 2021 року, 02 лютого 2021 року у змішаному форматі відбулося розширене засідання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту із залученням основних стейкхолдерів освітньої діяльності: студентів, роботодавців, провідних фахівців у галузі обліку та аудиту, а також викладачів кафедри.

На засіданні було обговорено результати анкетування студентів та роботодавців і пропозиції щодо  удосконалення освітньої програми «Облік і аудит». 

Дякуємо Ляхно Руслані Валентинівні (головному бухгалтеру комунальної організації «Методичний сервісний центр з обслуговування закладів освіти, культури, молоді і спорту та позашкільної освіти Полтавського району Полтавської районної ради), Мешталь Тетяні Віталіївні (головному бухгалтеру ресторану «Конкрит»), Поддубній Наталії Миколаївні (кандидату економічних наук, сертифікованому бухгалтеру-практику за міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів АССА DipIFR, бухгалтеру-аудитору ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг») та Шуригіній Тетяні Миколаївні (головному бухгалтеру ТОВ «Вогник») за приділений час, цікаві пропозиції та плідну співпрацю у процесі підготовки висококваліфікованих випускників спеціальності «Облік і аудит».

Всі надані стейкхолдерами пропозиції будуть враховані при розробці освітньої програми «Облік і аудит» магістерського та бакалаврського рівня, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності випускників Полтавського університету економіки і торгівлі.

68
БІЛЬШЕ НОВИН