Eng

29

Розвиток професійної майстерності сучасного педагога. Ключові компетентності ХХІ століття

Євроінтеграція як стратегічний напрям розвитку країни зумовлює процеси модернізації сучасної освіти. Важливими кроками до впровадження європейського освітнього виміру  можна вважати реалізацію державної політики щодо підвищення якості освіти, затвердження Національної рамки кваліфікацій (НРК) та створення стандартів освіти на підставі компетентнісного підходу. Метою впровадження НРК є: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.

25.02.21 року директор навчально-наукового інституту лідерства, доктор педагогічних наук Світлана Нестуля провела вебінар за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників технікумів та коледжів «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності  ХХІ століття» у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації ВНЗ Укоопспілки « Полтавський університет економіки і торгівлі».

Змістовний контент, конструктивна робота, використання нових інструментів он-лайн навчання, атмосфера позитиву та налаштування на навчання впродовж життя  об’єднали учасників вебінару з різних міст України. «Щоб залишатися там, де ти є, треба завжди рухатись вперед», – кредо Світлани Нестулі, яке сповідує сама і мотивує до постійного самовдосконалення колег-педагогів.

БІЛЬШЕ НОВИН