Eng
56

Співпраця зі стейкхолдерами

Державні службовці обласної та районних військових адміністрацій та посадові особи органів місцевого самоврядування завершили навчання за загальною короткостроковою програмою «ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»,

Лідерство – одна з найбільш пріоритетних компетентностей для удосконалення публічними службовцями у 2024 році. Про це свідчать дані про індивідуальні потреби професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2024 році на базі Полтавського РЦПК.

Тому планом-графіком підвищення кваліфікації посадовців передбачено реалізацію загальної короткострокової програми «Лідерство в публічному управлінні». Мета програми: розвиток лідерських компетентностей посадових осіб публічного управління.

Учасниками навчання, яке розпочалося 19 лютого 2024 року, стали понад 100 посадовців – працівників органів влади і самоврядування, воно є практико орієнтованим, отож під час занять слухачі отримують:

  • знання: теоретичних основ лідерства та особливостей управлінської діяльності в новій парадигмі; різниці в управлінських підходах: адміністрування, менеджменту, лідерства; сутності психологічної готовності керівників до процесу управління; впливу політичного лідерства на формування іміджу держави; ролі лідерів в історії та сьогоденні;
  • вміння: володіти інструментами ефективної комунікації; управляти емоційним інтелектом; формувати дієві команди; мотивувати послідовників на досягнення результатів при виконанні завдань;
  • навички: застосовування стандартів підготовки державно-політичних рішень з урахуванням технологій; використання психологічних закономірностей управління демократичного врядування для аналізу конкретних управлінських ситуацій.

Також учасники програми у ході навчання мають відповіді на такі важливі питання: наскільки є важливим лідерство в державному управлінні, зокрема в системі державної служби; якою є роль керівника державної служби; які вимоги до особистості лідера в публічному управлінні, роль харизми; як розвивається емоційний інтелект (EQ) лідера; яка роль лідера у формуванні команд, комунікації, взаємодії; яка є різниця між лідерськими стилями чоловіків та жінок тощо.

Відповіді на ці питання допоможуть правильно зорієнтуватися та рухатися в професійному просторі, розвивати лідерський потенціал і правильно скеровувати команду.

Програма розроблена і реалізується на базі Полтавського РЦПК науковцями Полтавського університету економіки і торгівлі, авторами багатьох підручників з цієї тематики – Олексієм Нестулею, ректором, доктором історичних наук, професором та доцентом Світланою Нестулею, директоркою навчально-наукового інституту лідерства, докторкою педагогічних наук.

Дякуємо нашим шановним викладачам і учасникам програми за їх активність!!!

БІЛЬШЕ НОВИН