Eng
45

Стаття Ю. Г. Лисенка, Д. В. Біленко «УМОВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОМПЛЕКСУ: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ»

У Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», Випуск 10, 2019 року, стр. 151-159) опублікована стаття Ю. Г. Лисенка, Д. В. Біленко «Умови створення інноваційного університетського комплексу: економіко-математична модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ».

У статті запропоновано економіко-математичну модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. Першим кроком з розробки зазначеної моделі стало надання власного визначення інноваційному потенціалу ВНЗ, що ґрунтується на діагностичному підході, який концентрує увагу на процесі оцінки достатності інноваційного потенціалу ВНЗ для виконання інноваційної діяльності. Основу економіко-математичної моделі склали формули з оцінки інтелектуальних ресурсів ВНЗ, що дозволяють оцінити знання та компетенції студентів та науково-педагогічних працівників, та формули з оцінки фінансових ресурсів ВНЗ, що дозволяють визначити інноваційні можливості виробничих підрозділів, джерел фінансових ресурсів, конкурентні позиції на ринку освітніх послуг та інноваційної продукції. Для інтерпретації результатів кількісних розрахунків за зазначеними формулами було запропоновано використовувати пороговий метод, який дозволяє чітко фіксувати межі показників відповідно до специфіки ВНЗ. Агрегування усіх компонент інтелектуальних та фінансових ресурсів в одну інтегральну оцінку пов’язана з методологічними труднощами кількісного розрахунку вагових коефіцієнтів, що призводить до широкого застосування експертних оцінок, в результаті чого знижується адекватність отриманих результатів. Для подолання зазначеного недоліка для оцінки інноваційного потенціалу існуючого ВНЗ було запропоновано використовувати просту суму усіх компонент. Для надання більшої значущості окремим показникам було встановлено правила, відповідно до яких окремі локальні показники можуть мати перевагу перед іншими. Результатом реалізації економіко-математичної моделі оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ є простір оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ, відповідно до якого пропонується стратегія перетворення існуючого ВНЗ в інноваційний університетський комплекс.

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15564

БІЛЬШЕ НОВИН