Eng
60

Участь як опонент у захисті кандидатської дисертації

06 липня 2020 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист кандидатської дисертації Мавріної Марини Ігорівни на тему «Моделювання процесів рефлексивного управління споживчим попитом комерційних підприємств» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий консультант – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) Мінц Олексій Юрійович.

На захист дисертації як офіційний опонент був запрошений директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ Лисенко Юрій Григорович.

Із відгуком можна ознайомитися за цим посиланням:

БІЛЬШЕ НОВИН