Eng
51

Успішні захисти двох кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

27 червня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було успішно проведено захисти двох кандидатських дисертацій.

На другому захисті представлено дисертацію першому захисті представлено дисертацію Лазоренка Віталія Валерійовича на тему «Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковим керівником Лазоренка В. В. є доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету.

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор фізико-математичних наук, професор Колєчкіна Людмила Миколаївна, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
  • кандидат економічних наук Удачина Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри економічної інформатики Національної металургійної академії України (м. Дніпро).

На другому захисті представлено дисертацію Оніпко Тетяни Анатоліївни на тему «Інноваційно-кластерний розвиток як чинник зростання конкурентоспроможності економічних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки..

Науковим керівником Оніпко Т. А. є доктор економічних наук, професор Ніколенко Сергій Степановичзавідувач кафедри економіки і підприємництва Київського інституту бізнесу та технологій..

Офіційними опонентами виступили:

  • доктор економічних наук, професор Кривенко Лариса Володимирівна, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Навчально-науковий інститут бізнес-технологій Сумського державного університету;
  • кандидат економічних наук Кравченко Олена Олексіївна, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Вітаємо здобувачів Лазоренка Віталія Валерійовича та Оніпко Тетяну Анатоліїву з успішними захистами дисертацій!

Бажаємо їм наснаги та подальших творчих успіхів!

БІЛЬШЕ НОВИН