Eng
34

Відбувся ІV з’їзд споживчої кооперації України

24-25 квітня 2024 р. у Києві відбувся ІV з’їзд споживчої кооперації України. Зі звітною доповіддю « Про роботу Ради і Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) у 2019-2023 роках та завдання щодо забезпечення економічної стійкості в умовах воєнного стану, подальшого сталого розвитку, ефективної інтеграції до європейського та світового економічного простору кооперативних організацій системи споживчої кооперації України» виступив голова Укркоопспілки Ілля Гороховський.

Він наголосив, що попри труднощі, викликані пандемією COVID-19 і широкомасштабною агресією росії в Україну, споживча кооперація України довела свою життєстійкість і можливості до розвитку. Загальний обсяг роздрібного товарообороту системи Укркоопспілки за 2019-2023 роки становить майже 38 млрд грн. В цілому по системі Укркоопспілки  3632 продовольчі і непродовольчі магазини забезпечили роздрібний оборот торгової мережі на суму 34,9 млрд грн, що в 1,7 рази більше показників попереднього періоду.

Обсяг виробництва промислової продукції за звітній період зріс у 1,2 рази, і становить 2,7 млрд грн. Підприємства споживчої кооперації випускають понад 300 найменувань товарів.

За звітній період обсяг реалізованих послуг склав понад 9 млрд грн.

Капітальні інвестиції підприємств та організацій  системи Укркоопспілки в розвиток матеріально-технічної бази склали 1,5 млрд грн в т. ч. на модернізацію, реконструкцію основних засобів – 0,8 млрд грн, введено в дію основних засобів 0,7 млрд грн.

Прибутки від усіх галузей діяльності системи споживчої кооперації за звітній період склали в загальній сумі понад 1,4 млрд грн, що на 50% більше попереднього періоду.

На сьогодні в організаціях і на підприємствах споживчої кооперації працює майже 15 тис. осіб. Майже третину від штатного складу суб’єктів господарювання становлять працівники з бакалаврським та магістерським рівнями освіти.

15% від загальної кількості працівників-кооператорів становлять молоді люди до 35 років.

Переважна більшість співробітників організацій і підприємств споживчої кооперації – це випускники кооперативних ЗВО. Лише у звітному періоді кооперативними закладами освіти підготовлено понад 32 тисячі фахівців різних освітніх рівнів.

У результаті збройної агресії росії під час воєнних дій зруйновані або суттєво ушкоджені будівлі Херсонського, Харківського, Миколаївського коледжів, Львівського університету, постраждала матеріально-технічна база. Незважаючи на це усі вони продовжили освітню діяльність.

Наразі заклади освіти забезпечують неперервність освітнього процесу, студенти мають можливість навчатися у традиційному (очному) або змішаному режимах залежно від безпекової ситуації.

Постійна участь Укркоопспілки в роботі Генеральної асамблеї МКА, її регіональної (Кооперативи Європи) та секторальної (Світові Споживчі Кооперативи) організацій, а також міжнародний обмін досвідом роботи сприяли популяризації кооперативної ідеї, поширенню вагомих результатів наукових досліджень міжнародного кооперативного руху та вдосконаленню молодіжної політики Укркоопспілки.

У звітному періоді Укркоопспілка змінила статус з пересічного члена на члена Ради Кооперативів Європи та члена Правління Світових споживчих кооперативів. З 21 червня 2022 року голова Правління Укркоопспілки був переобраний вдруге на посаду Першого Віце-президента Європейського співтовариства споживчих кооперативів – Євро Кооп.

Делегати з’їзду схвалили доповідь Іллі Гороховського та доручили йому очолити новообрану Раду Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України (Укркоопспілки) впродовж наступних 5-ти років. До складу Ради увійшов і ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, Олексій Нестуля, який брав участь у роботі з’їзду як його делегат.

60
БІЛЬШЕ НОВИН