Eng
38

Вітаємо переможців конкурсу “Кращий викладач очима студентів”

 • Білокінь Руслан Михайлович – доцент кафедри правознавства, д.ю.н.;
 • Бобух Надія Миколаївна – завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу, проф., д.ф.н.;
 • Бородай Анжела Борисівна – доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, к.вет.н.;
 • Горбуньова Соф’я Олегівна – асистент кафедри ділової іноземної мови;
 • Іваннікова Марина Миколаївна – доцент кафедри маркетинг, к.е.н.;
 • Капліна Тетяна Вікторівна – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, проф., д.т.н.;
 • Карпенко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу, проф., д.е.н.;
 • Костишина Тетяна Адамівна – завідувач кафедри управління персоналом та економічної теорії, прф., д.е.н.;
 • Логвин Михайло Михайлович – доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, к.г.н.;
 • Лозова Оксана Василівна – доцент кафедри менеджменту, к.е.н.;
 • Матвієнко Юрій Сергійович – проректор з науково-педагогічної роботи, к.п.н. кафедри педагогіки та суспільних наук;
 • Мілька Алла Іванівна – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент, к.е.н.;
 • Оріхівська Оксана Григорівна – старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Парфьонова Тетяна Олександрівна – доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, к.ф.-м.н.;
 • Рачинська Зоя Павлівна – старший викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи;
 • Рогоза Микола Єгорович – завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, проф., д.е.н.;
 • Соколова Альона Миколаївна – доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н.;
 • Сухачова Наталія Сергіївна – доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу, к.ф.н.;
 • Флока Людмила Валеріївна – доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, к.с.-г.н.;
 • Франко Людмила Сергіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин;
 • Юрко Ігор Вікторович – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.
БІЛЬШЕ НОВИН