Eng

22

Вибіркові дисципліни кафедри ММСІ

Полтавський університет економіки і торгівлі пропонує своїм студентам частину дисциплін обирати самостійно.

У цьому семестрі студенти ПУЕТ обрали для вивчення дві вибіркові дисципліни кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

Дисципліна «Обробка зображень та мультимедіа» викладається старшою викладачкою кафедри ММСІ Тур Оленою Василівною для 15 магістрів стаціонару спеціальностей Готельно-ресторанна справа, Економічна кібернетика, Комп’ютерні науки, Технології в ресторанному господарстві, Товарознавство та експертиза в митній справі, Філологія, Фінанси і кредит.

Дисципліна «Основи комп’ютерного дизайну» читається доценткою кафедри ММСІ, к. ф.-м. н., Ємець Олександрою Олегівною для 67 бакалаврів стаціонару спеціальностей Готельно-ресторанна справа, Документознавство та інформаційна діяльність, Економічна кібернетика, Міжнародні економічні відносини, Комп’ютерні науки, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент інформаційних ресурсів, Облік та аудит, Підприємництво, торгівля та логістика, Право, Туризм, Філологія, Фінанси і кредит.

Крім того, дисципліна «Основи комп’ютерного дизайну» викладається для 30 бакалаврів заочної форми навчання спеціальностей Документознавство та інформаційна діяльність, Комп’ютерні науки, Філологія.

Опанувавши програми з обробки та монтажу відеоінформації,

з обробки та створення цифрових зображень або фотографій,

студенти ПУЕТ стануть більш конкурентоспроможними

та займуть вищу кар’єрну позицію!

68
БІЛЬШЕ НОВИН