Eng
41

Видатні науковці Полтавщини — Олексій НЕСТУЛЯ

Видатні науковці Полтавщини — Олексій НЕСТУЛЯ

До Дня науки освітяни області презентували проєкт про видатних науковців Полтавщини.

Нестуля Олексій Олексійович – доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі.

Нестуля О. О. плідно поєднує організаторську та педагогічну діяльність з науково-дослідною роботою. Має понад 200 опублікованих  наукових і навчально-методичних праць, із них  16 монографій, 5 книг, 10 навчальних посібників для здобувачів вищої освіти (2 – з грифом МОН України), понад 130 статей у провідних наукових виданнях. Важливу роль у формуванні національної культурної ідентичності українців,  збереженні національної пам’яті відіграють  праці Нестулі О. О. «Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). Київ-Полтава, 1994»; «Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. Ч. 1. 1917 р. – середина 1920-х років. Київ, 1995»; «Доля церковної старовини в Україні: 1917 – 1941 рр. Ч. 2. Кін. 20-х – 1941 рр. Київ, 1995», низка ґрунтовних нарисів про визначних діячів української культури і мистецтва Ф. Шміта, Ф. Ернста, С. Таранушенка, Ю. Михайліва, К. Мощенка, М. Рудинського, В. Щербаківського, Б. Мартоса.

Нестуля О. О. є головою Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України та членом Президії Національної спілки краєзнавців України, керує науково-дослідною темою «Розвиток краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)», метою якої є з’ясування провідних тенденцій культури регіону й характеристика постатей видатних краян.

Під керівництвом Нестулі О. О. захищено 3 докторські дисертації та 12 кандидатських дисертацій. Він є академіком Української академії історичних наук, членом редакційних колегій наукових журналів «Археологічний літопис Лівобережної України», «Історична пам’ять».

Нестуля О. О. – плідно займається теоретичним осмисленням і практичною реалізацією концепції лідерства в сучасній освітній парадигмі. Автор 8 визнаних академічною спільнотою навчальних посібників з основ лідерства, співавтор монографії «Дидактика лідерства. Сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти» (2021 р.).      

1784
БІЛЬШЕ НОВИН