Eng
46

XII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки»

Підводимо підсумки. Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі провела XII міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки», присвяченої 60-річчю університету та 15-річчю кафедри.

В процесі проведення конференції кафедра УПЕПЕТ висловила надію на продовження успішної співпраці з науковцями України та Євросозу та вручила подяки за спільну працю, знання, творчість, креативність та особистісні якості керівництву та працівникам університету, відомим науковцям України, які її  підтримували напротязі 15 років.

Педченко Наталії

д.е.н., професору, першому проректору Полтавського університету економіки і торгівлі
Ткаченко Аліні

к.т.н., доценту, директору навчально-наукового інституту денної освіти Полтавського університету економіки і торгівлі
Манжурі Олександру

проректору з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професору Полтавського університету економіки і торгівлі
Рогозі Миколі

д.е.н., професору, завідувачу кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі
Вахтіну Сергію

к.е.н., пофесору, колишньому декану факультету економіки та менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі
Шушпанову Дмитру

д.е.н., доценту Західноукраїнського національного університету
Дороніній Ользі

д.е.н., професору, завідувачу кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Стуса
Макаровій Мар’яні

д.е.н., професору, члену спеціалізованої ради ПУЕТ спеціальності 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика»
Лопушняк Галині

д.е.н., професору, завідувачу кафедри соціоекономіки та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний універитет імені Вадима Гетьмана»
Лутай Ларисі

д.е.н., професору, зав. каф. менеджменту Ін-ту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Київ)
Поляковій Світлані

к.е.н, с.н.с., провідному науковому спвробітнику відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур сектора досліджень рівня житя населення Інституту демографії та соціальних дослуджень імені М.В. Птухи НАН України
Шкурупій Ользі

д.е.н., професору, колишній завідувачці кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі
Скляру Георгію

д.е.н. професору завідувачу кафедри туристичного та готельного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі

Суттєвий науковий інтерес серед учасників конференції викликали доповіді  

Колота Анатолія, д.е.н. професора, проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ  «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», заслуженого діяча науки і техніки України, на тему «Соціально-трудова реальність XXI ст: філософія становлення можливостей та викликів

Калініної Світлани, д.е.н., професора, завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

На згадку про конференцію та радість зустрічі було зроблене загальне фото учасників першого етапу конференції.

Перший день конференції закінчився екскурсією по м. Полтава


Фото біля пам’ятника славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну — монументу на честь 200-річчя Полтавської битви у Полтаві
Фото біля пам’ятного знаку полтавській галушці, або пам’ятнику галушці — символічного пам’ятного знаку на честь традиційної для регіону Полтавщини страви української кухні — галушки, в Полтаві, один із міських символів, уособлення щедрості й добробуту
Фото біля Білої альтанки — оригінальної пам’ятки у формі альтанки з колонадою в місті Полтаві, споруджена вперше в 1909 році на честь 200-ліття Полтавської битви; один із символів міста.
БІЛЬШЕ НОВИН