Eng

21

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття другого рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія

28 – 29 грудня 2021 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Кваліфікаційна магістерська робота синтезує підсумки теоретичної й практичної підготовки в межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки фахівців, а також відображає вміння студентів вирішувати поставлені проблеми з перекладознавства. Цьогоріч філологи продемонстрували свої вміння використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення складних завдань у галузі філології та в процесі професійної діяльності перекладача; здатність аналізувати наукові, фахові та інформаційні джерела; узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методи наукових досліджень під час вирішення визначених проблем; навички обґрунтовано використовувати національний і світовий досвід, відображати результати лінгвістичних досліджень із теорії та практики перекладу.

Зичимо подальших успіхів у професійній діяльності! Запрошуємо доєднатися до асоціації випускників ПУЕТ! http://puet.edu.ua/uk/asociaciya-vipusknikiv

БІЛЬШЕ НОВИН