Eng

34

Захист магістерських робіт студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки

16 грудня 2021 року відбувся захист магістерських робіт студентів денної форми навчання спеціальності «Комп’ютерні науки». Захищали свої роботи 12 студентів, один із них іноземець.

Відповідно до наказу по університету студенти виконували випускові роботи за темами:

Прізвище, ім’я, по батькові студентаТемаПрізвище, ініціали, посада, науковий ступінь керівника
1.Алексов Сергій ВікторовичСтворення програмного забезпечення тренажеру «Метод резолюцій» дистанційного курсу «Математична логіка»Парфьонова Т.О., доц., к.ф.-м.н.
2.Гальчун Андрій МиколайовичОптимізація добових обсягів виробництва деталей: програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»Колєчкіна Л.М., проф., д.ф.-м.н.
3.Дядечко Максим ВалерійовичОптимізація виробництва кабелю: програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»Колєчкіна Л.М., проф., д.ф.-м.н.
4.Заможський Олександр ОлександровичОптимізація розміщення культур: програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»Колєчкіна Л.М., проф., д.ф.-м.н.
5.Мельницький Ян ВіталійовичАлгоритмізація та програмування тренажера «Комплексні числа» дистанційного навчального курсу «Алгебра та геометрія. Частина 2» Черненко О.О., доц., к.ф.-м.н.
6.Михайловський Роман МихайловичТренажер з теми «Елементи векторної алгебри» дистанційного навчального курсу «Алгебра та геометрія. Частина 1» Черненко О.О., доц., к.ф.-м.н.
7.Мороз Артур ВадимовичОптимізація плану виробництва:програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»Колєчкіна Л.М., проф., д.ф.-м.н.
8.Писаренко Ігор АндрійовичАлгоритмізація та програмування тренажера «Площини та прямі в просторі» дистанційного навчального курсу «Алгебра та геометрія. Частина 2» Ольховський Д.М., доц., к.ф.-м.н.
9.Сіам Карім АшрафовичПрограмне забезпечення для тренажера з теми «Визначники» дистанційного навчального курсу «Алгебра та геометрія. Частина 1» Ольховський Д.М., доц., к.ф.-м.н.
10.Фесенко Денис ІгоровичРозробка програмного комплексу для виконання та оцінювання завдань з теми «Аналіз алгоритму сортування злиттям» дисципліни «Аналіз алгоритмів»Олексійчук Ю.Ф., доц., к.ф.-м.н.
11.Цехмейстер Вадим ОлександровичМаксимізація прибутку кондитерської фабрики: програмна реалізація тренажера (моделювання та розв’язування) дистанційного курсу «Проектне навчання з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»Колєчкіна Л.М., проф., д.ф.-м.н.
12.Рзаєв Емін Фархад оглиРозробка програмного забезпечення з теми «Кодування текстів шифрами Цезаря та Трисеміуса» (на рос. мові)Парфьонова Т.О., доц., к.ф.-м.н.

Роботи студентів оцінювала Екзаменаційна комісія. Голова комісії – декан фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, д-р. фіз.-мат. наук, Барболіна Тетяна Миколаївна.

Захист робіт магістрів проходив у дистанційному режимі.

Усі студенти успішно захистили магістерські роботи та отримали кваліфікацію «магістр з комп’ютерних наук»!

Вітаємо всіх студентів із захистом та бажаємо подальших успіхів!

БІЛЬШЕ НОВИН