Eng
57

Завершено тренінг Українська мова

28.03.2024 року завершили тренінг Українська мова (онлайн) тривалістю 38 годин.

Тренером була Заслужений вчитель України Захарова Тетяна Миколаївна.

Цільовою аудиторією були ВПО, віком старше 18 років.

Основною метою тренінгу було засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості стильового різноманіття і формування вмінь і навичок спілкування в офіційній та неофіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування.

Компетенції, на які був орієнтований тренінг: оскільки під час вивчення тієї чи іншої теми потрібно формувати вміння й навички не лише культури мовлення, як складової шляху до успіху, а й грамотного письма, пропонується повторення орфографічних і пунктуаційних правил, відомостей з фонетики, орфоепії, морфології, синтаксису, лексики, стилістики.

Основними завданнями тренінгу були:

  • дати ґрунтовні й систематичні знання про особливості змін в Українському правописі 2023 року;
  • отримати набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей слухачів та спонукає до самореалізації фахівців, активізувати пізнавальні інтереси, реалізувати евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;
  • ознайомити з нормами етикету ділового спілкування й забезпечити дотримання вимог культури ділового мовлення;
  • виробити навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;
  • виховати потребу вивчати українську мову, плекати повагу до неї.

В результаті тренінгу було засвоєно державну мову відповідно до норм офіційного спілкування, учасники оволоділи знаннями про особливості стильового різноманіття і формування вмінь і навичок спілкування в офіційній та неофіційній сфері громадського життя.

Тренінг організовано на базі Полтавського університету економіки і торгівлі #ПУЕТ , – ректор Олексій Нестуля, ГО “Центр освіти дорослих Полтавщини”, – виконавчий директор Світлана Нестуля. В рамках реалізації проєкту Допомога в реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні за підтримки «Shanti Volunteer Association» за фінансування уряду Японії, – керівник проєкту Ольга Стефанюк, методист проєкту Ірина Павлик.

Проєкт реалізується вже другий рік для ВПО, що знайшли прихисток в Полтавській територіальній громаді. Моніторинг проєкту здійснюється моніторинговою групою, керівник Роман Заворотній.

Реалізація проекту триває до 16 серпня 2024 року. В рамках проєкту пропонуються навчальні курси, для ВПО, які проживають у Полтавській області, щоб отримати знання, корисні для відновлення засобів до існування та залучити себе до соціальної взаємодії. Проєкт також забезпечує ВПО продуктовими наборами, наборами побутової хімії та жіночої гідності.

За інформацією можна звертатися:

Контактний номер телефону: +380995158429
ГО Центр освіти дорослих Полтавщини
Полтавський університет економіки та торгівлі (вул.Івана Банка 3, каб.316).
Реєстрація на навчальні курси у групі Telegram (https://t.me/+1BGn5rAAt29hYzMy).

70
БІЛЬШЕ НОВИН