Eng

Нормативно-правова база

ЗОВНІШНІ

Закон України Про освіту 

Закон України Про вищу освіту 

Травень 2022

Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність

Лютий 2022

Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Листопад 2021

Лист МОН № 1/19497-21 від 10.11.21 року Про програму стажування в Апараті Верховної Ради України у 2022 році

Жовтень 2021

Лист МОН № 5/832-21 від 29.10.21 року Про стимулюючі виплати 

Травень 2021

Лист МОН № 1/9-266 від 18.05.21 року Про вакцинацію працівників закладів вищої освіти 

Постанова КМУ № 497 від 19.05.2021 року про ПОРЯДОК атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Квітень 2021

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності

Грудень 2020

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Жовтень 2020

Щодо Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Серпень 2020

ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Липень 2020

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519, щодо Національної рамки кваліфікацій

Лист МОН України №3/2090-20 від 15.07.2020. Щодо розроблення  освітніх програм  фахової передвищої  освіти

Червень 2020

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 р. №1/9-305 “Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул”

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти №1_9-344 від 24.06.2020 р.

Травень 2020

Лист 19-263 до питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Лист 1543 до питання організації дистанційного навчання під час карантину

Лист 19-249, щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій

Постанова  КМУ № 291 Про карантин до 11.05.2020 – 22.04.2020

Постанова КМУ № 332 Продоповнення до карантину  – 04.05.2020

Постанова КМУ № 343 Про карантин до 22.05.2020 – 04.05.2020

Додаток до Постанови № 392

Березень 2020

Лист МОН № 1_9-165 Про неприпустимість виселення здобувачів ВО – 18.03.2020

Наказ МОН № 406 Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 – 16.03.2020

Наказ МОН № 394 Про зміну до наказу Про уповноважені ВНЗ – 13.03.2020

Лист МОН № 1_9-154 Про карантин та заходи…. – 11.03.2020

Постанова КМУ № 211 Про запобігання поширенню на території України – 11.03.2020

2020-03-05 МОН Перехідна книга (09.2019-03.2020)

Постанова КМУ № 191 Про питання запровадження індикативної собівартості – 03.03.2020

Лист НАЗЯВО № 474 Про роботу експертних комісій в період з 12 по 31.01.2020 COVID19 – 11.03.2020

Наказ № 53-Н Про тимчасове призупинення освітнього процесу на період карантину – 11.03.2020

Постанова КМУ № 241 від 29.03.2020

Рекомендації щодо проведення дезінфекційних профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID

Лютий 2020

2020-02-26 Презентація Рівне Рашкевич

Наказ МОН № 246 Про зміну до наказу про підсумкову атестація у виді ЗНО – 19.02.2020

Постанова КМУ № 55 Деякі питання документування управлінської діяльнсоті – 17.01.2018 зміни – 19.02.2020

Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

 

ВНУТРІШНІ

Наказ ПУЕТ № 155-Н від 29.09.2020 року. Про переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Наказ 76 Н Про продовження ОП за дистанційними технологіями від 30.04.2021

Наказ № 71-Н Про продовження освітнього процесу за дистанційними технологіямна період карантину 3 19.04.2021

Наказ ПУЕТ № 155-Н від 29.09.2020 року. Про переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Наказ № 172-Н Про переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

Наказ № 188 Н від 10.11.2020р Про продовження освітнього процесу Про продовження освітнього процесу за дистанційними технологіями на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Наказ № 189-Н від 10.11. 2020 р. Про формування переліку вибіркових навчальних дисциплін

Розпорядження 99-У від 10 листопада 2020 р. Про підготовку вибіркових навчальних дисциплін

Наказ № 197-Н від 26 листопада 2020 року «Про продовження освітнього процесу за дистанційними технологіями на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Наказ № 79-Н Про продовження освітнього процесу за дистанційними технологіями на період «жовтого» рівня епідемічної небезпеки

Розпорядження № 112-У від 7 жовтня 2021 року Про підготовку та проведення екзаменаційної сесії І семестру 2021-2022 навчального року для студентів ІI курсу ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 081 Право та спеціальності 281 Публічне адміністрування

Розпорядження № 114-У від 12 жовтня 2021 року Про підготовку та проведення екзаменаційної сесії І семестру 2021-2022 навчального року для студентів денної форми навчання

Розпорядження № 143-У від 06 грудня 2021 року Щодо внесення змін до організації освітьного процесу у 2021-2022 навчальному році

Розпорядження № 149-У від 29 грудня 2021 року Щодо внесення змін до організації освітьного процесу у 2021-2022 навчальному році

Розпорядження № 14-У від 24 лютого 2022 року Щодо організації освітнього процесу за ДТ у 2021-2022 н.р.

Наказ №112-Н Про проведення атестації студентів ступеня магістра денної та заочної форм навчання та затвердження складу екзаменаційних комісій