Eng
TOP NEWS

У ПУЕТ презентували основні трансформаційні зміни системи вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в України нині перебуває в стані постійної трансформації. Йдеться насамперед про цифровізацію, запровадження міждисциплінарних освітніх програм та інтернаціоналізацію. Ці нововведення мають зробити освітній процес доступнішим, гнучкішим до вимог ринку праці та інтегрувати в наші заклади вищої освіти кращі світові практики. Яку модель розвитку обрати, які аспекти інституційної акредитації найактуальніші, новації у системі […]

775
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ
TOP NEWS

ПУЕТ в п’ятірці кращих приватних закладів вищої освіти за оцінкою роботодавців

📌За рейтингом приватних закладів вищої освіти України від Всеукраїнського Об’єднання організацій роботодавців Полтавський університет економіки і торгівлі в п’ятірці кращих закладів вищої освіти, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб. В основі узагальненого рейтингу врахована спільна робота академічної спільноти університету та її результативність за підсумками рейтингу «Scopus», «ТОП-200 Україна» та визнання від […]

4758
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Ви переглядаете тег: ННІІТУ

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

19 жовтня 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій. На захисті було представлено дисертацію Мандри Володимира Володимировича на тему «Моделі модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в […]

31

Вітаємо доктора та кандидата наук із отриманням дипломів!

На підставі рішення Атестаційної колегії від 16 травня 2018 року: Диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримав Мінц Олексій Юрійович. Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримала Удачина Катерина Олександрівна. Захисти були проведені 02 лютого 2018 року Спеціалізованою вченою […]

39

В ПУЕТ проведено методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 04 по 08 листопада 2017 року було проведено методичного семінару для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ). На семінарі присутніми були: головні бухгалтери, провідні бухгалтери, начальники планово-фінансових відділів, провідні економісти, фахівці відділу кадрів, які представляли такі навчальні заклади: […]

30

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

У Маріупольському державному університеті 18–19 квітня 2018 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи». Вів конференцію ректор МДУ д.п.н., проф., Балабанов К. В. Наш університет представляв директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, чл.-кор. НАН України, проф., д.е.н. Лисенко Ю. Г. із доповіддю на тему «Концепция модернизации систем управления экономических объектов». […]

53

Монографія про методологію моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці

У монографії систематизовано та розширено теоретико-методологічні дослідження процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено методологічні підходи застосування методів інтелектуальних обчислень, зокрема нейронних мереж, генетичних алгоритмів, нечіткої логіки для моделювання систем прийняття рішень. Запропоновано моделі і методи вдосконалення процесів прийняття рішень у контексті забезпечення життєздатності та конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і […]

41

Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства

У Науково-практичному виданні «Незалежний АУДИТОР» № 22 (IV) 2017 була опублікована стаття Ю. Г. Лисенка та І. О. Пінчук «Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства» Актуальність статті обумовлена наявністю кризових явищ у сучасній фундаментальний економічній науці, проблемами вітчизняної економічної науки, освіти і системи державного управління, зокрема, критичною її неефективністю і слабкістю її інститутів. За таких умов перед економічною наукою […]

51

Прийом делегації Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

14 березня 2018 року в ПУЕТ була прийнята делегація представників Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в складі: Хруслова Надія Семенівна – начальник планово-фінансового відділу – керівник делегації; Іваненко Людмила Олександрівна – начальник Управління якості освіти; Шило Олег Леонідович – директор Центру інформаційних технологій; Максименко Лариса Михайлівна – начальник контрактного відділу; Попій Ірина Василівна – директор Центру документообігу. Зі сторони ПУЕТ з делегацією працювали: Нестуля Олексій Олексійович – […]

36

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

2 лютого 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій. На захисті було представлено дисертацію Мінца Олексія Юрійовича на тему «Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні […]

104

Участь у захисті докторської дисертації як опонент

29 січня 2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м Київ) відбувся успішний захист докторської дисертації Хохлова Валентина Юрійовича на тему «Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності» за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Науковий консультант є […]

40

Участь як опонента у захисті докторської дисертації

15 грудня 2017 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист докторської дисертації Шерстенникова Юрія Всеволодовича на тему «Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Класичного приватного […]

30