Eng

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01

Голова спеціалізованої вченої ради
Рогоза Микола Єгорович
тел. (0532) 56-33-73 Кабінет. 200
Заступниками голови
Перебийніс Василь Іванович

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 р. №387 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створено спеціалізовану вчену раду Д 44.877.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальносте

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та встановлено термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 – до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01:

 • доктор економічних наук, доцент Гармідер Лариса Дмитрівна, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, доцент Іванюта Василь Фалимонович, професор кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, професор Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Лисенко Юрій Григорович, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, доцент Манжура Олександр Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, професор Макарова Маріана Володимирівна, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Онегіна Вікторія Михайлівна, завідувач кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університету сільського господарства ім. Петра Василенка, спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, професор Павлова Валентина Андріївна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Педченко Наталія Сергіївна, перший проректор, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Писаренко Володимир Вікторович, завідувач кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність 08.00.03;
 • доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович, завідувач кафедри економічної кібернетики та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • доктор економічних наук, професор Скляр Георгій Павлович, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03.
 • доктор економічних наук, професор Шимановська–Діанич Людмила Михайлівна, завідувач кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.
 • доктор економічних наук, професор Шкурупій Ольга Всеволодівна, завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03.

Документи для подання до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня