Eng

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02

Заступник голови
Ніколенко Сергій Степанович
Вчений секретар
Пінчук Ірина Олександрівна

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 працювала з 11.07.2016 по 11.07.2019 рр.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» з 11.07.2016 по 11.07.2019 рр. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працювала спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02:

 • Гаркуша Сергій Володимирович доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;
 • Ємець Олег Олексійович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;
 • Заруба Віктор Яковлевич доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.11;
 • Іванова Валентина Василівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;
 • Клебанова Тамара Семенівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.11;
 • Колєчкіна Людмила Миколаївна доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;
 • Кривенко Лариса Володимирівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», спеціальність 08.00.01;
 • Манжура Олександр Васильович доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01.
 • Меркулова Тамара Вікторівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки «Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна», спеціальність 08.00.01;
 • Носова Ольга Валентинівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України  «Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи», спеціальність 08.00.01;
 • Пантелеймоненко Андрій Олексійович доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;
 • Рогоза Микола Єгорович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;
 • Семенча Ілона Євгенівна доктор економічних наук, професор, професора кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.11;
 • Скляр Георгій Павлович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;
 • Українська Лариса Олегівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.01;
 • Чернявська Олена Валеріївна доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;
 • Шкурупій Ольга Всеволодівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01.