Eng

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.03

Голова спеціалізованої вченої ради
Костишина Тетяна Адамівна
тел. Тел. (0532) 50-91-33 Кабінет. 538 б
Вчений секретар
Степанова Лариса Валентинівна

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2018 р. № 326 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створено Спеціалізовану вчену раду  К 44.877.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» строком до 31 грудня 2020 року.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., професора Т.А. Костишину, завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Заступником Голови спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., професора М.В. Макарову, професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вченим секретарем спецради призначено к.е.н., доцента Л.В. Степанову, доцента кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Склад спеціалізованої вченої ради К 44.877.03:

 • доктор економічних наук, професор Бандур Семен Іванович, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, доцент Карцева Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, професор Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки підприємства та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • доктор економічних наук, професор Лопушняк Галина Степанівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • доктор економічних наук, професор Маршавін Юрій Миколайович, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • доктор економічних наук, професор Дороніна Ольга Анатоліївна, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету Міністерства освіти та науки України імені Василя Стуса;
 • кандидат економічних наук, доцент Дробиш Людмила Василівна, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Тужилкіна Оксана Володимирівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Гвоздик Наталія Михайлівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Рудич Леся Василівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • кандидат економічних наук, доцент Григорьєва Олеся  Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка;
 • кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Близнюк Вікторія Валеріївна, завідувач відділу соціально-економічних проблем ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор Кір’ян Тетяна Михайлівна, директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України.

Тематичні новини

ТУТ ВИХОВУЮТЬ НОВI ПОКОЛIННЯ ЧЕМПIОНIВ

Ольга Руденко, викладач математики Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі, вже вкотредосягає високих результатів у навчанні студентів. Жодне її заняття не проходить нудно, а наприкінці року Ольга Валеріївна традиційно проводить різні цікаві заходи. Ось і цьогоріч брейн-ринг «Цікава математика» серед першокурсників пройшов успішно.

69

СКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ: МАТЕМАТИКА

Замість традиційного ЗНО лише у 2022 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі.  Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови,  з математики та  з історії України.  У цій публікації ми повідомимо про зміст, структуру й оцінювання блоку НМТ з математики. Невдовзі підготуємо такий матеріал про блок з історії України, а вже наприкінці […]

114
БІЛЬШЕ НОВИН