Наука
Головна / Наука / Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 41 від 17 січня 2014 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створено спеціалізовану вчену раду Д 44.877.01 (наказ № 46-Н від 20 лютого 2014) із правом приймати до розгляду та проводити захист дтсертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

терміном на три роки. 

 

Головою спеціалізованої вченої ради призначено д.е.н., професора М.Є. Рогозу, заслуженого діяча науки і техніки України, першого проректора, професора кафедри економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.

 

 

 

 

Заступниками голови спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 призначено  доктора економічних наук, професора Перебийноса Василя Івановича, завідувача кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, спеціальність 08.00.04.

 

 

 

 

Вченим секретарем спецради призначено к.е.н., доцента К.Ю. Вергал, доцента кафедри економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 

 

 

 

 

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01:

 • доктор економічних наук, професор Бражнікова Лариса Миколаївна, завідувач кафедри обліку і аудиту Донецького інституту міського господарства, спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Гончаренко Владислав Васильович, професор кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, професор Гуторов Олександр Іванович, завідувача кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, доцент Іванюта Василь Фалимонович, професор кафедри бізнес–адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, професор Карпенко Наталія Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Макарова Маріана Володимирівна, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Ніколенко Сергій Степанович, завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, професор Онегіна Вікторія Михайлівна, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, професор Павлова Валентина Андріївна, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Педченко Наталія Сергіївна, директор Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Писаренко Володимир Вікторович, завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.03;

 • доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.04;

 • доктор економічних наук, професор Чернявська Олена Валеріївна, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європейська та євроатлантична інтеграція) ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03.

 • доктор економічних наук, професор Шимановська–Діанич Людмила Михайлівна, завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.04.

 • доктор економічних наук, професор Шкурупій Ольга Всеволодівна, завідувач кафедри міжнародної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03.

 


 

 

Допоміжна інформація

 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01

Рогоза Микола Єгорович

Кабінет 200.
 

 Тел. (0532) 56-33-73

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01


Вергал Ксенія Юріївна

Кабінет 314.
 

 Тел. (0532) 50-94-57

e-mail: vergal.ks@gmail.com

 Документи для подання до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня