Eng
167

26 березня 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

Порядок денний засідання Вченої ради містив важливі питання освітньої, наукової, міжнародної та організаційної діяльності університету.

Заступник голови Вченої ради Наталія Педченко, яка вела засідання, ґрунтовно доповіла  про результати міжнародної діяльності у 2023 році. Моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво» дозволяє констатувати, що міжнародні контакти є складником динамічного розвитку вишу, успішна реалізація яких можлива на основі створеної сучасної матеріально-технічної бази та високого потенціалу професорсько-викладацького складу.

У звітному році університет брав активну участь у Програмі Європейського Союзу Еразмус+на 2021–2027 рр. Створено 33 партнерства з університетами програмних країн щодо реалізації програми Європейського Союзу Еразмус+ КА1: Міжнародна кредитна мобільність, відповідно розроблено 33 проєктні заявки та подано до національних Еразмус+ офісів країн університетів – партнерів. У 2023 році університет включено до 2 консорціумів для подання заявок на фінансування Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ КА2. Також  забезпечено співпрацю за 10грантовими проектами. 80 здобувачів вищої освіти різних спеціальностей та освітніх програм узяли участь у програмах професійного стажування та проходження навчально-виробничої практики в Італійській Республіці, Республіці Болгарія, Турецькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Австрія, Республіка Індія. Зміцненню міжнародних зв’язків з провідними вишами і науково-дослідними установами сприяло проведення 20 міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференцій: 10 – на базі ПУЕТ, 10 – у співорганізації із закордонними та вітчизняними партнерами.

Директор Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко проаналізувала якість підготовки бакалаврів і магістрів денної форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників січня-лютого 2024 року.

Відповідальний секретар приймальної комісії університету Олена Горячова ознайомила присутніх з новаціями цьогорічної вступної кампанії. Вчена рада обговорила і затвердила Правила прийому до Полтавського університету економіки і  торгівлі у 2024 році, а також Правила прийому до коледжів Полтавського університету економіки і  торгівлі у 2024 році: Білгород-Дністровського економіко-правового фахового коледжу, Миколаївського фахового коледжу бізнесу і права, Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу.

Вчена рада обговорила і затвердила презентовану директором ННЦЗЯВО Оленою Гасій низку документів, які регламентують діяльність університету щодо забезпечення якості освіти.

На засіданні було представлено кандидатуру завідувача кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, доктора економічний наук Вікторії Стрілець на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук 2025 року. У результаті таємного голосування Вчена рада одностайно підтримала висунення її наукової роботи «Державно-приватне партнерство у розвитку цифрової освіти: європейський досвід для України» на здобуття  престижної відзнаки.

З цих та інших питань ухвалені відповідні рішення.

БІЛЬШЕ НОВИН