Eng

22

Дистанційне навчання – ефективне! Захист магістерських робіт магістрантів заочної та дистанційної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи»

17 грудня 2020 року на кафедрі педагогіки та суспільних наук відбувся освітній івент із захисту магістерських робіт магістрантів заочної та дистанційної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи».

Магістранти кафедри разом із членами екзаменаційної комісії (голова комісії – д.пед.н., доцент Ткаченко А.В., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, члени комісії – д.і.н., професор Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, д.пед.н. Кононец Н.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ) та викладачами створили атмосферу справжнього наукового форуму в онлайновому форматі, у межах якого обговорювалася широка тематика проблем, яка активно досліджується науково-педагогічною спільнотою у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки, дидактики, теорії і методики професійної освіти, теорії й методики виховання, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, філософії освіти. На високому науковому рівні магістранти презентували власні підходи до вирішення проблем формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів економічних спеціальностей у закладах вищої освіти, підготовки до ефективної професійної комунікації майбутніх викладачів закладів вищої освіти, формування цифрової компетентності майбутніх фахівців з обліку та аудиту. Ними глибоко досліджено проблематику етики педагогічного спілкування  як фактор професійності сучасного педагога, становлення управлінської компетентності викладача вищої школи на другому (магістерському) рівні вищої освіти, постмодернізму й освітніх практик у сучасному світі, принципів гендерної педагогіки в контексті формування сучасної освітньої парадигми, інноваційних технологій в освіті: конструктивний та деструктивний аспекти та ін.

Проведений освітній івент підтвердив той факт, що дистанційне навчання є дійсно ефективною формою організації освітнього процесу у вищій школі, адже наші магістранти, навчаючись і працюючи зі своїми науковими керівниками над магістерськими роботами на відстані, презентували ґрунтовні актуальні науково-педагогічні дослідження, проявили високий рівень професійно-педагогічної, науково-дослідницької, цифрової компетентності, педагогічної майстерності, готовності працювати викладачами у вищій школі та вести успішну науково-педагогічну практику. Членами комісії, високо оцінюючи роботи магістрантів, відмічено, що вони демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи».

Щиро вітаємо наших магістрів із успішним захистом та бажаємо їм міцного здоров’я, нових звершень і досягнень!