Eng

77

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік)

13–14 квітня 2022 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік).

У пленарному засіданні взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Зеленько Діана Валеріївна (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Problems of translation and localization of the English-language comics».
У роботі секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Олійник Євгенія Костянтинівна (керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Особливості засвоєння дієслівного керування німецької мови під час вивчення практичного курсу другої іноземної мови».

У рамках конференції працювала секція кафедри української, іноземних мов та перекладу «Актуальні проблеми лінгвістики» (керівник: д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна, секретар: Попович Таїсія Володимирівна).

Участь у роботі секції взяли 18 студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія».

Наукові розвідки майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу були спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, літературознавства, типологічного та зіставного мовознавства. Їх результати знайшли своє відображення у виступах на конференції.

1. Gender aspect of translation of intercultural communication in business environment
Лісовий Іван Вікторович, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

2. Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу
Нос Юліана Олегівна, Філ м-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

3.English is the language of business communication in the modern cultural and educational space
Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

4. Influence of English syntactic construction on translation of Ukrainian sentence
Шпигун Анна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Translation peculiarities of terms in the sphere of tourism
Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ м-11  
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Тенденції розвитку лексичної системи сучасної німецької мови
Шилан Данііл Юрійович, Філ-41
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

7. Fiction of the English-speaking countries: theoretical, comparative, historical and cultural aspects
Попович Таїсія Володимирівна,
Семеняка Євгенія Олегівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Translation peculiarities of idiomatic expressions
Кришень Катерина Петрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Семантико-композиційна роль безеквівалентної лексики в тексті ліричної поезії (оригіналі та перекладі)
Попович Таїсія Володимирівна, Філ-31
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

10. Translation transformations and their peculiarities
Павленко Вікторія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

11. Foreign language borrowings as an important factor for enriching English
Алексашенко Анна Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

12. Influence of American hip-hop culture on youth slang
Перепеляк Дарія Юріївна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

13. Значення композиційної організації сучасного рекламного тексту при перекладі
Коломієць Анастасія Євгенівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

14. Main processes and features of localization of computer software and games
Чепурняк Андрій Віталійович, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

15. Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів
Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ-11
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

16. Концепт «гроші» в лексичній системі мови
Головешко Катерина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

17. English borrowings in the texts of modern Ukrainian communication media sources
Детюк Влада Валентинівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

18. Стійкі словосполучення сучасної німецької мови
Литвиненко Марина Сергіївна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

19. Білінгвізм житомирських школярів
Степушенко Олена Вікторівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

20. Історія формування та поширення суржику
Гончарук Аделіна Володимирівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

21. Типові мовні помилки в ЗМІ м. Житомира
Борисюк Оксана Степанівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

22. Мовна поведінка коростенських школярів
Слабокруг Ольга Миколаївна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

23. Метафори в романі «Коханці Юстиції» Юрія Андруховича
Сидорик Анастасія Вікторівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

24. Особливості відіменних прізвищ «Книги пам’яті України (Житомирська область)»
Березовська Яна Олегівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 42 Бд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

25. Лексична база прізвищ Радомишльського та Попільнянського районів Житомирської області (на матеріалі «Національної книги пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні»)
Будько Іванна Вікторівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 34 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

26. Особливості вживання напівпредикативних одиниць у романі Люко Дашвар «Мати все»
Пушкар Анастасія Вадимівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 44 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

27. Семантика твірних основ прізвищ Рівненщини (на матеріалі «Книги пам’яті ліквідаторів Чорнобильської катастрофи»)
Токарчук Надія Володимирівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

28. Особливості синтаксичної організації збірки О. Клименка «Supraphon»
Совенко Валерія Андріївна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців.

Дипломами були нагороджені:

І місце – студентка групи Філ м-11 Зеленько Діана Валеріївна. Тема: «Problems of translation and localization of the English-language comics» (науковий керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент);

ІІ місце – Нос Юліана Олегівна, Філ м-11. Тема: «Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу» (науковий керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент);

ІІІ місце – Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ б-11. Тема: «Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів» (науковий керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор).

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей.

68
БІЛЬШЕ НОВИН