Eng

30

Нові можливості практико-орієнтованого навчання магістрів освітньої програми «Туризм»

Сучасний туристичний бізнес є не лише одним з найбільш динамічних, він надзвичайно насичений різноманітною інформацією. Усі досягнення та здобутки в цій сфері економіки безпосередньо залежать від швидкості обміну інформацією, її актуальності, своєчасності отримання, адекватності та повноти. Тому активне використання інформаційних систем і технологій на туристичних підприємствах може значно збільшити попит на запропоновані продукти, наростити клієнтську базу та підвищити конкурентоспроможність. Тільки у ПУЕТ з 2022 року відповідно до Стандарту вищої освіти України здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти отримали можливість під час вивчення навчальної дисципліни «CRM та GDS системи в туризмі» набути знання в області використання і впровадження сучасних інформаційних систем і технологій в туристичній діяльності на основі сучасного розвитку ІТ-індустрії, а саме з використанням глобальної дистриб’юторської системи «SABRE». Дану навчальну дисципліну викладає сертифікований викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Карпенко Ю.В. Це дозволить випускникам освітньої програми стати конкурентоспроможними на ринку праці.

21
БІЛЬШЕ НОВИН