Eng

39

Полтавський університет економіки і торгівлі було обрано для участі у проєкті “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”

Полтавський університет економіки і торгівлі було обрано для участі у проєкті “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic IQ)». Виконавцем проєкту є Організація «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ВНЗ задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти і триватиме до липня 2020 року.

Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО.

Команда Проєкту обєднує міжнародних та національних експертів у сфері академічної доброчесності та якості освіти, викладачів, науковців та управлінців проєктами з розвитку з досвідом  консультування ЗВО у покращенні якості освіти та розвитку корпоративної етики. Упродовж  2020-2022 років команда Проєкту надаватиме свою допомогу відібраним університетам, їх академічним структурним підрозділам у розбудові інфраструктури забезпечення якості освіти та академічної доброчесності.

Після опрацювання аплікаційних форм від 153 закладів вищої освіти України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” отримав високі конкурсні бали, став фіналістом відбіркового етапу був запрошений до участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».

До проєктної групи від Полтавського університету економіки і торгівлі увійшли –  перший проектор Наталія Педченко, директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Ксенія Вергал, завідувач науково-організаційним відділом Віта Сарапин.

Проєкт Academic IQ включатиме 5 основних етапів в роботі з університетами/їх академічним структурним підрозділам:

Етап І. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) з проведення опитувань студентів та викладачів, самоаналізу ЗВО, та, в подальшому, аналізування зібраних даних; проведення ефективного внутрішнього моніторингу ситуації з академічної доброчесності та якості освіти; експертна фасилітація у проведенні внутрішнього моніторингу обізнаності учасників та учасниць освітнього процесу щодо принципів академічної доброчесності, політик та практик у запобіганні та протидії порушенням академічної доброчесності; внутрішній аналіз університетської інфраструктури, завданням якої є сприяння академічній доброчесності.

Етап ІІ. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) та делегованих представників і представниць ЗВО аналізу отриманих даних, виявлення ключових причин порушень академічної доброчесності учасниками та учасницями освітнього процесу та консультування у створенні стратегії підтримки академічної доброчесності, – прийнятті управлінських рішень на основі зібраних даних.

Етап ІІІ. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) з ключових тематик, суміжних з  академічною доброчесністю:

 • Ключові поняття та термінологія
 • Нормативно-правове забезпечення академічної доброчесності відповідно до українського законодавства
 • Критерії акредитації освітніх програм щодо академічної доброчесності та суміжних тем
 • Розробка та впровадження внутрішніх політик з академічної доброчесності
 • Побудова та реалізація стратегій з підвищення обізнаності учасників освітнього процесу з академічної доброчесності
 • Перевірка текстів на академічний плагіат за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, інтерпретація отриманих даних
 • Встановлення відповідальності за порушення академічної доброчесності
 • Кращі національні та міжнародні практики створення та функціонування Комітетів з етики (їх відповідників) в ЗВО

Етап ІV. Навчання тренерів та тренерок (представників та представниць університетів-учасників) з тематик, суміжних із академічною доброчесністю та якістю освіти, зокрема:

 • Основи академічної доброчесності (ключові поняття та термінологія)
 • Основи академічного письма (курс для студентів)
 • Викладацька майстерність та проєктування/розроблення (перегляд) курсів
 • Ефективна протидія та запобігання порушенням академічної доброчесності
 • Ефективне консультування студентства з написання кваліфікаційних та наукових робіт
 • Як вберегти науковців свого університету від псевдонаукових журналів
 • Наукова етика та етика публікацій
 • Інші теми

Етап V. Обговорення, корегування та впровадження університетських стратегій з підтримки академічної доброчесності. Проведення повторних моніторингів (збирання даних) для відстеження змін щодо забезпечення академічної доброчесності та якості освіти, визначення прогалин у прийнятих управлінських рішеннях, їх корегування.

БІЛЬШЕ НОВИН