Eng

31

Практико-орієнтоване навчання в ПУЕТ

Практико-орієнтоване навчання є одним із сучасних світових освітніх трендів для всіх рівнів і всіх напрямків освіти. Так, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дика Єлизавета,  група ГРСб-34 проходить стажування в м. Дермбах (Тюрингія, Німеччина)  Café Rhem. Саме проходження професійних практик та виробничих стажувань сприяє становленню успішного фахівця з готельної та ресторанної справи. Бажаємо Єлизаветі успіхів і нових досягнень!