Eng

22

Продовжуємо дистанційне навчання!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «4.11.2020 року відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи готельної індустрії» для студентів групи ГРС б-11, викладачка – д. т. н., професорка Капліна Тетяна Вікторівна».

2. «4 листопада 2020 року відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Університетьска освіта» зі студентами гр. ГРС б -14, викладач – к. е. н., доцент Карпенко Віктор Дмитрович».

3. «4.11.2020 року студенти груп ГРС б-41, ГРС б інт-21 працювали на практичному занятті з навчальної дисципліни «Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії», викладачка – к. т. н., доцентка Рогова Наталія Володимирівна».

4. «5 листопада відбулося практичне заняття зі студентами гр. ГРС б-33 на тему «Технологія забезпечення конкурентних переваг ЗГРБ», навчальна дисципліна «Конкурентноспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу», викладач – к. е. н., доцент Карпенко В. Д.».

Кафедра ділової іноземної мови

1. «5 листопада на занятті з дисципліни «Іноземна мова в готельно-ресторанній справі» студенти групи ГРС б англ-31 працювали над мовним матеріалом за темою «Готель»: лексикою, сталими виразами та граматичним матеріалом (порядок прикметників у реченні)».

2. «Іноземні студенти спеціальності Комп’ютерні науки продовжують вивчати навчальну дисципліну «Теорія ймовірностей і математична статистика». Практичне заняття проводить доцентка Парфьонова Т. О. Перекладачка – доцентка Іщенко В. Л.».

3. «5 листопада в рамках навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» студенти груп ХТІ б-11, ХТІ РТ б-11 та ХТ мб-11 почали тему «At the Restaurant». Особливу увагу приділили вивченню нової лексики та розвитку навички говоріння».

4. «5.11.20 студенти групи Філ-41 слухали лекцію професорки О. Кобзар про традиційні й новітні моделі перекладацької діяльності».

5. «Дисципліна за вибором «Німецька мова В2» досить складна, мабуть тому не багато студентів наважуються її вивчати. Скористатися цією можливістю можна кожний четвер на 5 та 6 парах».

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

1. «04.11.2020 року доценткою кафедри ЕКБЕІС Кузьменко О. К. були проведені заняття з навчальних дисциплін:

  • «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» (Мб-11; Мб-12, М мб-11);
  • «Моделювання та прогнозування в менеджменті» (МЕН МІР б-21);
  • «Інформаційний менеджмент» (Е ЕК м-11);
  • «Управління проєктами (інформаційна підтримка у сфері публічних закупівель)» (ПЗ м-11)».

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

1. «Вивчали зі студентами-товарознавцями спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність способи ідентифікації та фальсифікації продукції АПК. Навчальна дисципліна «Моніторинг якості продовольчих товарів», викладачка – доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Флока Людмила».

2. «Разом зі студентами освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавра на заняттях із навчальної дисципліни «Митне регулювання» з’ясовуємо, як класифікують технічні засоби митного контролю, вимоги, що висуваються до них, а також методи митного контролю, поєднуємо теорію та практику».

Кафедра фінансів та банківської справи

1. «Продовжуємо дистанційне навчання. 4.11–5.11.2020 року студенти груп ФК-41, ФК б інт-21 разом із доценткою кафедри фінансів та банківської справи Ганною Сидоренко-Мельник на практичних заняттях із навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» обговорювали стан та перспективи розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Формували інвестиційний портфель корпорації та сперечались із приводу переваг і недоліків акцій та корпоративних облігацій. Не оминули своєю увагою похідні цінні папери – деривативи».

70
БІЛЬШЕ НОВИН