Eng
29

ПУЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

У вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавському університеті економіки і торгівлі» студенти-іноземці мають можливість вивчати англійською мовою не тільки спеціальні дисципліни, а й курс практичної психологію, покликаний розвивати їхні особистісні ресурси, формувати соціальні навички (Soft skills). У курсі аналізуються актуальні проблеми психології бізнесу, індивідуально-психологічні відмінності між людьми, психологічна культура професійної діяльності та спілкування.

У викладанні психологічних дисциплін широко застосовуються сучасні інформаційно-комунікативні технологій. Для проведення лекцій та семінарів в он-лайн форматі використовуються презентації, навчальні відеофільми, кейси, особистісні та дидактичні тести, розроблено дистанційний курс. На фото відтворено кілька моментів он-лайн занять зі студентами-іноземцями в процесі вивчення психології.

БІЛЬШЕ НОВИН