Eng
86

В ПУЕТ завершила роботу Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» з 11.07.2016 по 11.07.2019 рр. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працювала спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головою ради було призначено д. е. н. Лисенка Юрія Григоровича, заступником голови ради – д. е. н. Ніколенка Сергія Степановича, вченим секретарем – к. е. н. Пінчук Ірину Олександрівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02:

· д. тех. н. Гаркуша Сергій Володимирович

· д. фіз.-мат. н. Ємець Олег Олексійович

· д. е. н. Заруба Віктор Яковлевич

· д. е. н. Іванова Валентина Василівна

· д. е. н. Клебанова Тамара Семенівна

· д. фіз.-мат. н. Колєчкіна Людмила Миколаївна

· д. е. н. Кривенко Лариса Володимирівна

· д. е. н. Манжура Олександр Васильович

· д. е. н. Меркулова Тамара Вікторівна

· д. е. н. Носова Ольга Валентинівна

· д. е. н. Пантелеймоненко Андрій Олексійович

· д. е. н. Рогоза Микола Єгорович

· д. е. н. Семенча Ілона Євгенівна

· д. е. н. Скляр Георгій Павлович

· д. е. н. Українська Лариса Олегівна

· д. е. н. Чернявська Олена Валеріївна

· д. е. н. Шкурупій Ольга Всеволодівна

За період функціонування спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02 з 2016 по 2019.роки було проведено захисти 13 дисертаційних робіт із економічної проблематики, з них 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (3 зі спеціальності 08.00.01, 6 – зі спеціальності 08.00.11) та дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11.

Були заслухані захисти пошукувачів із Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава), Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ), Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національної металургійної академії України (м. Дніпро), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків), Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Львів), Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів).

Працівниками Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у спеціалізованій вченій раді Університету Д 44.877.02 було захищено 2 кандидатські дисертації.

БІЛЬШЕ НОВИН