Eng

34

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Харчові технології» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівл» висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Харчові технології» спеціальності 181 Харчові технології початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти.

Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовну роботу щодо аналізу усіх аспектів освітньої програми та професійні поради щодо її удосконалення.

Вітаємо гаранта Левченко Юлію Вікторівну, групу забезпечення освітньої програми, колектив Навчально-наукового інституту денної освіти, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми.

Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України! 

65
БІЛЬШЕ НОВИН