Eng
35

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Невід’ємним інструментом системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  є внутрішній аудит. Його систематичне проведення сприяє своєчасному прийняттю адекватних управлінських рішень, спрямованих на усунення і попередження ризиків, що впливають на якість освітніх послуг та рівень задоволеності стейкхолдерів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

10 березня 2021 року на кафедрі фінансів та банківської справи провідним  науковим  співробітником Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ Басовою  Ю. О. було проведено внутрішній аудит системи управління якості. Щиро вдячні за ґрунтовний аналіз результатів роботи кафедри та висловлені пропозиції щодо її удосконалення.

БІЛЬШЕ НОВИН