Eng

23

XII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки»

Закінчився перший місяць 2021-2022 навчального року. Підводимо підсумки. Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі провела XII міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки», присвяченої 60-річчю університету та 15-річчю кафедри.

Конференція проводилася в два етапи. Пленарна частина відбулася в університеті в м. Полтава, секційні заняття проводилися у м. Мармаріс (Туреччина). Відкрила конференцію завідувачка кафедри д.е.н., професор Тетяна Костишина. З  вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор університету д.і.н., професор Олексій Нестуля. Серед учасників конференції  були перший проректор університету д.е.н., професор Наталя Педченко, проректор з науково-педагогічної роботи д.е.н., професор Олександр Манжура, представники ректорату, завідувачі кафедр, студенти. Серед гостей  конференції наукову еліту представляли науковці з різних міст України, які присвячують свої наукові дослідження розвитку соціально-трудових відносин в  сучасних умовах національної економіки.

Університет та кафедру вітали вчені з різних країн

Циклашвілі Натела, доктор економіки, професор, проректор з наукової роботи Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія)
Пьєхович Божена, д.е.н., професор, ректор Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza (Польща)
Гечбаіа Бадрі, д.е.н., професор, директор інституту економічних досліджень (Грузія)
Кузьменко Галина, головний науковий співробітник НДІ економіки розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьана, к.е.н., доцент, заслужений економіст України висловила привітання від Ерадзе Ія – ректора академії бізнесу Грузї та особисто від себе
Лєбєдєва Світлана, д.е.н., професор, ректор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації

Коробкін Анатолій, к.е.н. доцент, завідувач кафедри економічних і правових дисциплін Білоруського торговельно-економічногоуніверситету споживчої кооперації

Гасанова Тетяна к.е.н. доцент, завідувач кафедри економіки торгівлі Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації
68
БІЛЬШЕ НОВИН