Eng
118

Завершився курс «Університетська освіта»

Новий 2023-2024 навчальний рік для здобувачів вищої освіти першого курсу Полтавського університету економіки і торгівлі розпочався з вивчення позакредитного курсу «Університетська освіта». Контент курсу побудований таким чином, щоб першокурсникам максимально надати уявлення про всі особливості навчання в університеті: про позиціонування Полтавського університету економіки і торгівлі у Європейському освітньому просторі, про упровадження лідерської управлінської парадигми як умови забезпечення особистісного та професійного успіху студента та випускника, про студентське самоврядування в університеті, про індивідуальну освітню траєкторію розвитку студента, про наукову діяльність та організацію освітнього процесу та багато інших. Тематичний план курсу представлений такими темами:

 1. Вища освіта України та позиціонування Полтавського університету економіки і торгівлі у Європейському освітньому просторі. Сутність університетської освіти і пріоритети розвитку освітньої діяльності ПУЕТ. (ректор ПУЕТ, професор, д.і.н. Нестуля О.О.).
 2. Полілінгвальна освіта у Полтавському університеті економіки і торгівлі: можливості для студента (завідувач кафедри ділової іноземної мови, доцент, к.філол.н. Іщенко В.Л.).
 3. Лідерство. Виграти гру. (директор Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., проф. Нестуля С.І.).
 4. Студентське самоврядування – можливість досягати успіху (студентська рада ПУЕТ).
 5. Особливості організації освітнього процесу, формування індивідуальної освітньої траєкторії студентом, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Полтавському університеті економіки і торгівлі. (перший проректор, д.е.н., проф. Педченко Н.С., директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к.е.н, доц. Гасій О.В.).
 6. Сучасні форми, методи та засоби організації освітнього процесу ПУЕТ в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти (директор Навчально-наукового інституту денної освіти, к.т.н., доц. Ткаченко А. С.).
 7. Безпека життєдіяльності в освітньому процесі (заступник директора Навчально-наукового інституту денної освіти, к.т.н., доц. Молчанова Н.Ю.).
 8. Наукова діяльність як невід’ємна складова підготовки здобувачів вищої освіти (перший проректор, проф., д. е. н. Педченко Н.С., завідувач науково-організаційного відділу Манжура Н.І., Наукове студентське товариство).
 9. ПУЕТ – море можливостей для розвитку молоді (ст. викл. кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, Франко Л.С.).
 10. Відкрий для себе світ з ПУЕТ (директор Міжнародного науково-освітнього центру Перегуда Ю.В.).
 11. Як розпочати власну справу (керівник Молодіжного бізнес-центру, к.е.н., доц. Юрко І. В.).
 12. Національно-патріотичне виховання молоді – запорука успішного майбутнього України (Зустріч з військовослужбовцями Збройних Сил України).
 13. Про запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, проф., д. е. н., Педченко Н.С., помічник уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Репов С.).
 14. Психологічні засади життєстійкості особистості в студентському віці (к. психолог. н., доц., психолог Тодорова І.С.).
 15. Організація виробничої практики в ПУЕТ (проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., доц. Манжура О.В., директор центру зв’язків з виробництвом Коломієць С.Ю.).
 16. Неформальна освіта в ПУЕТ (перший проректор, д.е.н., проф. Педченко Н.С., директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти к.е.н, доц. Гасій О.В.).
 17. Інноваційні інформаційні ресурси і технології ПУЕТ як форма індивідуалізації змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання (завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, доцент, к.е.н. Ольховська О.В.).
 18. Європейські цінності – основа демократичної України. Академічна доброчесність саморозвитку студентів ПУЕТ (завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ, доц.., к.філол.н. Сарапин В.В.).
 19. Як захистити свої права, свободи та законні інтереси в Університеті: поради студентського омбудсмена. (Студентський омбудсмен Орел В.А.).
БІЛЬШЕ НОВИН